Wszystko wokół zielonego robocika. Informacje i ciekawostki ze świata smartfonów, tabletów i innych urządzeń moblinych

Jakie wyróżnia się rodzaje kursów SEP?

Aby wykonywać określone prace przy instalacjach gazowych, elektrycznych czy cieplnych, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Żeby je zdobyć – trzeba przejść kurs SEP. Należy przy tym nadmienić, że dzieli się on na kilka rodzajów. Jakich? O tym dowiesz się z poniższego artykułu. Przeczytaj go już teraz!

Czym są uprawnienia sepowskie?

Najprościej ujmując, stanowią one licencje poświadczające kompetencje danego specjalisty w zakresie prac związanych z systemami energetycznymi. Choć SEP odnosi się do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, to w rzeczywistości uprawnienia te tyczą się nie tylko elektryków, ale i fachowców od gazu czy instalacji cieplnych. Warto wiedzieć, że dzieli się je na 3 kategorie – G1, G2, G3. Więcej o nich znajdziesz poniżej.

Kursy na uprawnienia G1

Kategoria ta obejmuje licencje na wykonywanie zadań przy instalacjach elektrycznych i sieciach elektromagnetycznych, wytwarzających lub zużywających prąd. Specjalista, który przechodzi przez kurs SEP G1, może uzyskać prawo do np.:

  • obsługi,
  • montażu,
  • prowadzenia pomiarów i kontroli,

przy m.in. urządzeniach prądotwórczych o mocy wyższej niż 50 kW, elektrycznym oświetleniu ulicznym oraz sprzęcie elektrotermicznym lub do elektrolizy.

Szkolenia na licencję G2

Uprawnienia G2 są przydatne dla osób pracujących lub planujących rozpoczęcie działalności w branży ciepłowniczej. Są to bowiem licencje przeznaczone dla specjalistów od instalacji cieplnych, w tym m.in. kotłów parowych i wodnych o mocy większej niż 50 kW, pomp cieplnych, pieców przemysłowych etc. Kurs SEP G2 więc jest idealny dla monterów, instalatorów, serwisantów, jak i palaczy.

Co obejmują kursy na uprawnienia G3?

W ostatniej kategorii znalazły się szkolenia dla fachowców zajmujących się instalacjami gazowymi. Uprawnienia te powinny zdobyć osoby, które planują zajmować się montowaniem, monitorowaniem i eksploatacją systemów zasilanych gazem. Chodzi m.in. o takie urządzenia jak:

  • turbiny gazowe,
  • instalacje o ciśnieniu poniżej 5 kPa,
  • sprzęty do przeróbki i oczyszczania gazu…

… i wiele innych.

Czy warto przejść przez takie szkolenia?

Przejście przez kurs SEP odpowiedniej kategorii to nie tylko zdobycie licencji na wykonywanie określonych zawodów. To także – a może przede wszystkim – podniesienie swojej konkurencyjności na rynku. Uprawnienia takie świadczą o stałym rozwoju i kompetencji do wykonania konkretnych zadań. Dlatego zdecydowanie warto odbyć takie szkolenia.