Wszystko wokół zielonego robocika. Informacje i ciekawostki ze świata smartfonów, tabletów i innych urządzeń moblinych

Uprawnienia SEP – czym są i kiedy warto przejść kurs na nie?

Uzyskanie uprawnień z branży energetycznej stanowi warunek, aby pracować w określonych zawodach. W tym celu prowadzi się kursy SEP, uprawniające do wykonywania poszczególnych zadań z zakresu m.in. elektryki i gazownictwa. Czym one jednak dokładnie są? Kiedy warto odbyć takie szkolenia? Przekonaj się o tym poniżej.

Czym są uprawnienia SEP?

Warto wiedzieć, że skrót ten odnosi się do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To daje szersze pojęcie o tym, z czym mogą wiązać się uprawnienia, jakie można zdobyć, odbywając kurs SEP . Szkolenia te jednak dotyczą nie tylko elektryki, ale i innych obszarów energetyki, w tym m.in. instalacji cieplnych i gazowych.

Kursant, przechodząc przez jeden z programów szkoleniowych, zdobywa licencję na wykonywanie określonych czynności z konkretnego obszaru. Ona zaś stanowi potwierdzenie, że dany specjalista ma kompetencje niezbędne do przeprowadzenia prac przy konkretnym systemie. Zdobycie takich uprawnień więc stanowi przepustkę do wielu zawodów technicznych – specjalisty w zakładach produkcyjnych, elektryka o różnych specjalizacjach, mechanika w warsztacie.

Jakie rodzaje uprawnień sepowskich się wyróżnia?

Wiele naturalnie zależy od tego, jakiego rodzaju kurs SEP się wybierze. Wyróżnia się trzy kategorie uprawnień, na które są osobne szkolenia. Pierwsze to G1 – stanowią one potwierdzenie wiedzy i umiejętności osób pracujących np. przy instalacjach wytwarzających i zużywających elektryczność. Drugie to G2. Wśród nich są programy szkoleniowe dla techników zajmujących się użytkowaniem lub monitorowaniem systemów cieplnych. Ostatecznie wyróżnia się kategorię G3. Licencja z tego obszaru przydzielana jest profesjonalistom wykonującym zadania w szeroko rozumianym gazownictwie.

Kiedy warto się o nie starać?

Nad uprawnieniami, jakie może zapewnić odpowiedni kurs SEP, dobrze zastanowić się zarówno przed rozpoczęciem działalności np. jako elektryk czy kontroler instalacji cieplnych lub gazowych, jak i będąc doświadczonym specjalistą. Zdobycie nowych kompetencji znacznie poszerza możliwości. Przede wszystkim zwiększają one konkurencyjność na rynku.

Liczy się dobre szkolenie!

Pragnąc uzyskać taką licencję, warto wybrać odpowiednią szkołę, w której doświadczeni nauczyciele pomogą przygotować się do egzaminów państwowych, ale i faktycznego wykonywania zawodu. Dlatego, jeśli planujesz zdobyć uprawnienia zapewniane przez jeden z kursów SEP – przejrzyj oferty różnych ośrodków szkoleniowych.